Transfer brodova

Lokalni transfer

Transferi u hrvatskim teritorijalnim vodama. Usluge skipera mogu se bukirati unutar 24h prije samog transfera, te su brze i pouzdane bez obzira radi li se o jedrilici, jahti, katamaranu ili brodu bilo koje druge vrste. Cijena: prema dogovoru za svakog klijenta zasebno.

Internacionalni transfer

Prije preuzimanja, prvi zadatak naše posade je napraviti plan plovidbe. Preuzimanje svih kontrola broda slijedi nakon toga. Sve pripreme rade se u svrhu što  sigurnijeg polaska .Nije bitno dali se radi o motornoj jahti ili jahti na jedra . Spremni smo za polazak u vrlo kratkome roku. Za vrijeme ovih kontrola, brodovi su privezani i osigurani kako ne bi došlo do oštećenja. Plovimo ekonomično, što osigurava minimalni rizik. Sigurnost posade je najvažnija. Minimalan broj posade: Tri člana, ovisno o sigurnosnim razlozima. Svi članovi posade su iskusni i imaju adekvatne licence (Yacht master i ostalo) Za prekooceanske transfere potrebna su minimalno 4 člana posade. Vlasnici su uvijek dobrodošli. Možemo osigurati članove posade različitog znanja i vještina, ukoliko vlasnik želi sam provesti transfer. Redoviti izvještaji vlasniku o položaju broda. Cijena: prema dogovoru za svakog klijenta zasebno